Budjettiin sopivat markkinointiratkaisut

Haluamme, että kaikilla yrityksillä on työkalut hankkia kasvua ja parempaa tulosta. Etsimme asiakkaan budjettiin sopivat optimaaliset ratkaisut.

Markkinointia voidaan tehdä myös hyvin pienillä panostuksilla ja saada silti tuloksia aikaan. Hyödynnämme asiakkaan omia ja ansaittuja medioita mahdollisimman tehokkaasti sekä opastamme mielellämme asiakkaitamme tekemään markkinointia ja säästämään kustannuksia. Luonnollisesti isommilla panostuksilla saadaan parempia tuloksia, mikäli markkinointia  tehdään hyvin. Asetetut panokset voivat vaikuttaa nopeasti tai sitten tehdään tietoisesti pitkän ajan tulosta. Kuitenkin markkinoinnin tulee olla aina kannattava investointi!

Meidän hinnoitteluumme asiakas voi luottaa, sillä tarjoamme selkeän ja avoimen hinnoittelun ilman ikäviä yllätyksiä. Emme käytä ”teemme logon ilmaiseksi” -sisäänvetotuotteita tai muita vastaavia hinnoittelutemppuja, joista otetaan kustannukset kuitenkin tavalla tai toisella. Lisäksi voimme jaksottaa kustannuksia joustavasti, mikä auttaa varsinkin aloittavia yrityksiä toiminnan käynnistämisessä.

Autamme yrityksiä menestymään

Kaikessa mitä teemme päämääränä on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään. Autamme löytämään menestystekijät ja viestimään niistä asiakkaita kiinnostavasti.

Viestinnässä on tärkeää, että oikea viesti on oikeassa paikassa ja vieläpä oikeaan aikaan. Vaikka asiakkaiden tavoittaminen helpottuu jatkuvasti, huomion herättäminen samalla muuttuu entistä haastavammaksi. Haluamme tarjota osaamistamme avuksi kaikessa asiakasmarkkinoinnin toteuttamisessa.

Melkein kaikilla aloilla toimitaan jo kansainvälisessä kilpailussa, vaikka oma liiketoimintaympäristö olisi paikallistasolla. Muutokset tässä ympäristössä voivat olla hyvinkin nopeita. Markkinoinnin laiminlyöminen saattaa kostautua hyvinkin nopeasti, vaikka aikaisemmin asiakkaita on saattanut mukavasti riittääkin. Lisäksi markkinointi edellyttää jatkuvaa kehittymistä. Voimme auttaa asiakastamme selviytymään tässä muutoksessa, jossa kilpailuetu vaatii jatkuvaa uudistamista. Hinnoittelustrategian ja saatavuuden merkitys korostuu, lisäksi asiakkaat haluavat palvelua 24/7 ja niillä välineillä joita haluavat käyttää. Pienen yrittäjän resurssit eivät välttämättä yksin riitä ratkaisemaan näitä tarpeita. Voimme tarjota avuksi osaamistamme ja yhdessä yrittää löytää ratkaisut näihin tarpeisiin.

Kaiken keskiössä on se, kuinka hyvin ymmärretään asiakkaita. Yrityksen tärkein suhde on asiakassuhde, jota haluamme olla mukana kehittämässä kokonaisvaltaisella markkinointiajattelulla, jossa markkinointi on koko liiketoimintaa ohjaava ajattelutapa ja liittyy melkein kaikkeen yrityksen toiminnassa.

Palvelemme aloittavista yrityksistä jo pitempään toimineisiin. Tarjoamme liiketoimintaan vauhtia lähtötelineistä pitempään juoksuun!

Sorvaamo yrittäjän kumppanina

Vaikka tarjoamme mielellämme myös yksittäisiä ratkaisuja, pyrkimyksemme on luoda pitkäaikaisia luottamuksellisia kumppanuuksia. Parhaan tuloksen asiakkaillemme saavutamme avoimella luottamuksellisella yhteistyöllä. Meillä on halu kehittyä ja kehittää asiakkaidemme osaamista markkinoinnissa ja ottaa kovenevakin kilpailu positiivisena haasteena kehittymiseen. Päivitämme jatkuvasti osaamistamme ja seuraamme aktiivisesti markkinoinnin uusia mahdollisuuksia, jotka tuomme jokaiselle suomalaiselle yritykselle tarjolle kustannuksiltaan järkevällä tasolla. Tarjoamme digitalisaatiokehityksen kumppanuutta, jossa yhdessä kohdataan tulevaisuuden haasteet positiivisena mahdollisuutena.

Kuuntelemme, perehdymme, opimme, otamme haltuun…

Meidät voi kutsua kumppaniksi, vaikka liiketoiminta on vasta suunnitteluvaiheessa. Markkinointi alkaa jo siinä vaiheessa ja se on mukana yhtiön nimen keksimisestä alkaen perustamisprosessissa. Voimme olla aloittavien tai myös pidempään toimineiden yritysten kumppanina laatimassa liiketoimintasuunnitelmaa, johon tuomme markkinointiosaamista ja voimme selvittää markkinatilannetta jne. Voimme tarjota osaamista tuotteistamiseen, hinnoittelustrategian tekemiseen, myyntikanavien luomiseen sekä toimitilojen suunnitteluun visuaalisuuden ja viestinnän näkökulmassa. Tarjoamme ratkaisuja myös rahoittaa palveluitamme ja etsimme asiakkaallemme kustannuksilta sopivia ratkaisuja.

Vaikka yrityksesi olisi joutunut vaikeuksiin, olemme erittäin mielellämme mukana auttamassa tilanteessa. Useimmiten se on ratkaistavissa uudistamalla markkinointia.